Schellekens-Legal

Ambtelijke & Juridische Dienstverlening

Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die bij wet aan hem of haar toegewezen zijn. Wij voeren dan ook voornamelijk ambtelijke (spoed)opdrachten uit in Zuid-Holland (en in overleg ook daarbuiten) voor advocaten, notarissen, incassobureaus en collega-deurwaarders, zoals:

– het verrichten van alle conservatoire werkzaamheden;
– de betekening van dagvaardingen, aanzeggingen, echtscheidings- en faillissementsverzoeken;
– de betekening en indien nodig, de executie van gerechtelijke titels;
– het opmaken van akten van constateringen;
– het uitvoeren van gerechtelijke ontruimingen;
– het leggen van (pandhouders)beslagen tot afgifte;
– het verrichten van juridische (incasso)procedures.

Indien u twijfelt of uw opdracht door ons kan worden uitgevoerd, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen: 010 – 720 09 15 | contact@schellekens-legal.nl.
Voor de behandeling van uw reguliere ‘losse’ opdrachten rekenen wij de tarieven zoals genoemd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag) zoals hieronder vermeld. Indien uw ambtshandeling wordt uitgevoerd op basis van gefinancierde rechtsbijstand, dan worden er geen extra kosten in rekening gebracht.

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Tarieven ambtshandelingen per 1 januari 2020

Kosten ambtshandelingen conform Btag:
Dagvaarding
Betekening titel
Overbetekening diverse beslagen
Beslag roerende zaken
Beslag op safeloket
Gerechtelijke inbewaargeving
Aanplakking
Executoriale verkoop
Beslag op rechten
Beslag aandelen op naam
Beslag op periodieke bet.
Beslag op niet-periodieke bet.
Beslag onder schuldeiser
Exectie tot afgifte roer zaken
Beslag afgifte roerende zaken
Beslag op onroerende zaken
Aanzegging overname executie
Ontruiming 
Beslag op schepen
Beslag op luchtvaarttuigen
Gijzeling
Faillissementsoproeping
Diverse aanzeggingen
Beslag verhaal alimentatie
Verklaring opheffing beslag onroerende zaak
raadplegen BRP
raadplegen UWV Polis 
e-VOI
raadplegen RDW
raadplegen Kadaster 
raadplegen KvK
raadplegen DBR

 

Ex BTWIn BTW
83,38100,89
80,2497,09
70,5985,41
109,66132,69
147,27178,20
226,01273,47
82,5099,83
288,71349,35
217,04262,61
238,23288,26
124,39150,51
174,76211,46
145,51176,07
253,15306,31
108,86131,72
150,70182,34
77,5493,82
215,70261,00
332,14401,89
332,14401,89
250,72303,37
65,9679,82
65,9679,82
106,23128,54
53,7665,05
1,71 
1,88 
2,57 
1,61 
4,60 
4,61 
1,76 
Close Menu